خانه
>
نویسندگان
>
آلن دوباتن

آلن دوباتن

آلن دو باتن یک نویسنده، فیلسوف سوئیسی انگلیسی و مجری تلویزیون ساکن بریتانیا است. کتاب‌های او موضوعات مختلفی را به شیوه‌ای فلسفی با تأکید بر ارتباط آن با زندگی روزمره بررسی می کند. در سال ۲۰۰۸ او یکی از اعضای هیئت مؤسس یک سازمان جدید آموزشی با نام مدرسه زندگی بود. کتاب‌های آلن دوباتن موضوعات عمومی زندگی را در برگرفته و به مطالعه و بهبود رفتارها و اتفاقاتی می‌پردازند که در زندگی همه‌ی انسان‌ها وجود دارد. برقراری ارتباط، بهبود روابط شغلی، بهبود روابط عاشقانه، لذت بردن از سفر و همه از نمونه دغدغه‌های آلن دوباتن است. او در کتاب سیر عشق با مهارت دو سوی ازدواج را نشان می دهد و به کاوش تعامل  ناسازگار عشق رمانتیک و عشق در عمل می پردازد. سیرعشق کتابی نیمه ادبی و نیمه خودیاری است که با روشنی شکاف های پیچیده و نه چندان پیچیده یک ازدواج مدرن را توصیف کرده و نشان می دهد برای سال های کنار هم ماندن چه چیزی لازم است. این رمان غیر سنتی روحیه و پیامی سخاوتمندانه دارد. رمانی هنرمندانه است راجع به زوجی از زمانی که اولین جرقه ی عشق را احساس کردند، چگونه ازدواجشان را با توجه به نیازهای شغلی و خواسته ی فرزندان حفظ و با چالش های حاصل از بی حوصلگی و خستگی و پیر شدن مقابله کردند. پرسش اصلی این کتاب این است: «زیر فشار یک زندگی معمولی چه اتفاقی برای ایده آل های اولیه ما می افتد؟ »