خانه
>
نویسندگان
>
یووال نوح هراری

یووال نوح هراری

درباره نویسنده

 

دکتر یووال نوح هراری از دانشگاه آکسفورد دکترای تاریخ دارد و در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم تاریخ جهان تدریس می کند. دو کتاب پرفروش بین المللی  انسان خردمند تاریخ مختصر بشر و انسان خداگونه تاریخ مختصر آینده از او است. کسانی چون بیل گیتس و باراک اوباما نوشته های او را ستایش کرده اند. کتاب انسان خردمند تاریخ مختصر بشر است و واقعا هم تاریخ را به شکل مختصر و البته مفید بیان کرده است. نویسنده تاریخ انسان را از ۲/۵میلیون سال پیش تا زمان حال  فقط در۵۶۷ صفحه بیان می کند.